De leerkracht heeft binnen het digiTAAL werkboek gratis toegang tot de a·c·e Instructor-module, die zowel het resultaten- als het klassenbeheer regelt. De school stuurt de namen van de klassen met de bijbehorende leerlingengegevens door naar eXplio, waar de klassen worden ingevoerd en de leerlingen in de juiste klas worden ondergebracht. Een leerling van klas veranderen is op elk moment mogelijk. Zodra de leerlingen starten met het maken van oefeningen, worden hun resultaten automatisch bewaard. De leerkracht heeft op elk moment en van op eender welke pc met internetconnectie, dus zowel thuis als op school, toegang tot de resultaten van zijn/haar leerlingen.

In a·c·e Instructor beschikt u als leerkracht over talrijke mogelijkheden:

  • U kunt leergroepen creëren voor scholen, klassen of studentengroepen.
  • U kunt oefeningresultaten bekijken per student of per oefening.
  • U kunt de scores sorteren volgens een bepaalde tijdsperiode (bv. van de voorbije twee weken), volgens een bepaald percentage (bv. meer dan 85%), of volgens datum, tijdsduur en score.
  • U kunt een overzichtelijk rapport van het oefeningresultaat opvragen.
  • Met een klik op de naam van de oefening opent u de oorspronkelijke oefening met alle door de student ingevulde antwoorden.
  • De scores worden automatisch gegenereerd, maar achteraf kunt u ze nog steeds aanpassen. U kunt ook bepaalde scores uitsluiten uit de berekening van gemiddelde scores.

Bovendien kunt u voor elke oefening nog extra informatie oproepen:

  • een overzicht met de opdrachten, de antwoorden en alle feedback;
  • een inventaris van alle oefeningen in een module.