Als een school kiest voor het digiTAAL werkboek, dan krijgt ze een schoolgebonden internetadres waarop het volledige aanbod van het digiTAAL werkboek ter beschikking staat. Daarvoor betaalt de school een jaarlijks abonnement van 11 euro per leerling voor het totale aantal leerlingen in de school(gemeenschap). De school kan dit bedrag omrekenen naar een individueel abonnement voor de leerlingen die het platform effectief gebruiken.

Deze prijs omvat:

  • de onbeperkte toegang, zowel op school als thuis, voor alle leerlingen en leerkrachten van de school(gemeenschap) tot de 26 volledige oefenmodules met meer dan 6000 taaloefeningen, voor in totaal 4 talen;
  • de webruimte en de tool (a·c·e Designer) nodig om zelf oefeningen te creëren en toegang voor alle leerlingen tot die oefeningen;
  • de toegang, zowel op school als thuis, voor elke leerkracht tot het klassen- en resultatenbeheer (a·c·e Instructor);
  • alle nodige ondersteuning vanuit eXplio, o.a. de opdeling in klassen en het invoeren van de leerlingen in de juiste klassen, technische ondersteuning, enz.

Bekijk hier onze algemene voorwaarden.