Voor leerkrachten die met het digiTAAL werkboek werken, en die bovenop de ruim 6000 bestaande oefeningen zelf oefenmateriaal wensen te ontwikkelen, stelt eXplio de tool a·c·e Designer ter beschikking. Zo kan een creatieve leerkracht zijn/haar eigen interactieve oefeningen ontwikkelen, op basis van zelfgeschreven teksten of actueel materiaal van het internet. Op die manier kunnen ook niet-taalleerkrachten het digiTAAL werkboek gebruiken: leerkrachten aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, enz. kunnen perfect eigen materiaal inbrengen via a·c·e Designer en er oefeningen op ontwikkelen.

Voor het gebruik van a·c·e Designer volstaat een eenvoudige installatie. Daarna kan de leerkracht meteen beginnen te ontwikkelen, met teksten opgemaakt in Word, Kladblok, FrontPage of Dreamweaver, of met online of offline internetteksten. Zijn/haar oefeningen komen automatisch rechtstreeks op de schoolgebonden internetpagina van het digiTAAL werkboek terecht. De originele lay-out van de teksten blijft bewaard en de teksten blijven volledig editeerbaar.

Klik hier voor een aantal kenmerken van de oefeningen gecreëerd met a·c·e Designer.