1. Ik maak een invuloefening, maar het programma evalueert niet wat ik invul, geeft geen score en/of geen feedback.

  Gebruik de Enter- (of de tab-) toets (de Return-toets op de Macintosh) na elk antwoord (*). U kunt ook met de muis van item naar item navigeren, maar dan worden uw antwoorden niet geëvalueerd en kan het programma dus ook geen score toekennen. (*): dit geldt niet voor antwoorden in een open tekstveld of voor multiple choice.

 2. Ik tik wel de juiste antwoorden in, maar het programma rekent ze niet correct.

  Sommige antwoorden bevatten hoofdletters, accenten of speciale karakters. Geen hoofdletter gebruiken waar dat wel moet, heeft als gevolg dat uw antwoord fout is. Als u geen accent gebruikt op een letter waar dat wel vereist is, dan is uw antwoord niet correct. Voor de speciale karakters kunt u onder andere de symbolentabel gebruiken. Plaats de cursor waar u het karakter wil zien verschijnen, klik het aan in de symbolentabel en het zal meteen verschijnen op de plaats waar de cursor staat.

 3. Hoe verlaat ik een oefening?

  Er zijn meerdere mogelijkheden om een oefening te verlaten. Ofwel gaat u naar een vorige of volgende oefening door in de blauwe balk bovenaan op het pijltje ‘Vorige’ of ‘Volgende’ te klikken. Ofwel klikt u op het ‘Lijst’-icoontje rechts van de pijlen om terug te keren naar de inhoudstafel. In beide gevallen wordt een voorlopig resultaat opgeslagen van de oefening die u verlaat. U kunt ook zelf een voorlopig of definitief resultaat opslaan door in de grijze balk bovenaan op het ‘maantje’, respectievelijk de ‘diskette’ te klikken.

 4. Bij het oplossen van een oefening beschikte ik onverwachts over geen enkele poging meer.

  Bij sommige oefeningen krijgt u drie pogingen om het juiste antwoord in te vullen, bij andere krijgt u er maar één. U kunt op elk moment zien over hoeveel pogingen u beschikt in de grijze balk bovenaan op het scherm.

 5. Voor sommige van de vragen die ik heb beantwoord, krijg ik geen evaluatie.

  Sommige oefeningen bevatten open vragen waar u het antwoord invult in vrije tekstvelden. Dergelijke vragen zijn herkenbaar aan de Ok-knop na het invulveld.