• digiTAAL werkboek • Nederlands • NL Spelling werkwoorden • Inventaris

01 Stam
Naam Instructie Media
01 De stam van het werkwoord - alle werkwoorden Geef de stam van deze werkwoorden. html
02 De stam van het werkwoord - alle werkwoorden Zoek de indringer! Welke vorm hoort niet in het rijtje thuis? html
03 De stam van het werkwoord - Engelse werkwoorden Plaats alle werkwoorden uit de lijst in de kolom van werkwoorden die op dezelfde manier hun stam vormen. html
04 Stam en infinitief - alle werkwoorden Lees de stam en geef de bijbehorende infinitief. html
05 Stam en infinitief - alle werkwoorden Lees de stam en geef de bijbehorende infinitief. html

 

02 Persoonsvorm in O.T.T.
Naam Instructie Media
01 O.T.T. - vervoeging alle werkwoorden Vervoeg het werkwoord tussen haakjes. html
02 O.T.T. - vervoeging alle werkwoorden Vervoeg het werkwoord tussen haakjes. html
03 O.T.T. - stam op -d - met/zonder inversie Vervoeg het werkwoord telkens in de O.T.T. html
04 O.T.T. - stam op -d - met/zonder inversie Kies de correcte vorm van het werkwoord. html
05 O.T.T. - d, t of dt? Vul de werkwoorden in de O.T.T. aan met d, t of dt. html
06 O.T.T. - d, t of dt? Vul de werkwoorden in de O.T.T. aan met d, t of dt. html
07 O.T.T. - d, t of dt? Vul de werkwoorden in de O.T.T. aan met d, t of dt. html
08 O.T.T. - vervoeging in tekst Vervoeg de werkwoorden in de O.T.T. zodat ze passen in de tekst. html
09 O.T.T. - d, t of dt? Luister naar de zinnen en duid bij elke zin aan welke vorm je hoort. audio html
10 O.T.T. - d/t/dt en ei/ij Luister en vul het ontbrekende werkwoord correct in. audio html
11 O.T.T. - d/t/dt en ei/ij Luister en vul het ontbrekende werkwoord correct in. audio html
12 O.T.T. - Engelse werkwoorden Lees de Engelse infinitief. Geef daarna de Nederlandse infinitief van dat werkwoord en vervoeg het in de gevraagde personen. html
13 O.T.T. - Engelse werkwoorden Vervoeg het werkwoord tussen haakjes. html
14 O.T.T. - Engelse werkwoorden Vervoeg het werkwoord tussen haakjes. html
15 O.T.T. - Engelse werkwoorden Vul de tabel aan met de juiste vorm van het Engelse werkwoord. html
16 O.T.T. - alle werkwoorden Luister naar de zinnen en vul de werkwoorden correct in. audio html
17 O.T.T. - alle werkwoorden Luister naar de zinnen en vul de werkwoorden correct in. audio html

 

03 Imperatief / gebiedende wijs
Naam Instructie Media
01 Imperatief Zet het werkwoord in de gebiedende wijs. Tip: let op het gebruik van hoofdletters aan het begin van de zin. html
02 Imperatief of O.T.T.? Onderstaande zinnen zijn gebiedende of aansporende zinnen. Bepaal in welke zinnen het werkwoord in de imperatief staat, en in welke zinnen in de O.T.T. html
03 Van imperatief naar O.T.T. Zet de zinnen in de imperatief om naar gebiedende zinnen met een O.T.T. Werk steeds met inversie (start de zin dus telkens met het werkwoord). Het onderwerp van de zin in O.T.T. staat telkens tussen haakjes. html
04 Van O.T.T. naar imperatief Zet de gebiedende zinnen met O.T.T. om naar een echte imperatiefvorm. Vergeet niet om (waar nodig) het juiste wederkerende voornaamwoord te gebruiken. html
05 Imperatief of O.T.T.? Vul de passende vorm van het werkwoord in. Het gaat telkens om gebiedende zinnen, maar soms moet je een imperatief invullen, en soms een O.T.T. Tip: let op het gebruik van hoofdletters aan het begin van de zin. html

 

04 Persoonsvorm in O.V.T.
Naam Instructie Media
01 O.V.T. - zwakke werkwoorden Vervoeg het werkwoord tussen haakjes in de O.V.T. html
02 O.V.T. - zwakke werkwoorden Vul de werkwoorden in de O.V.T. aan met de ontbrekende letters: d, dd, t of tt. html
03 O.V.T. - zwakke werkwoorden Luister naar de zinnen en vul de ontbrekende werkwoorden in. Let op: het gaat telkens om zinnen in de O.V.T.! audio html
04 O.V.T. - zwakke werkwoorden Luister naar de zinnen en vul de ontbrekende werkwoorden in. Let op: het gaat telkens om zinnen in de O.V.T.! audio html
05 O.V.T. - sterke werkwoorden Vul in de rechterkolom de O.V.T. in van het werkwoord uit de linkerkolom. html
06 O.V.T. - Engelse werkwoorden Vul de zinnen aan met de O.V.T. van de Engelse werkwoorden. html
07 O.V.T. - Engelse werkwoorden Kies de juiste eindletters om de O.V.T. van deze Engelse werkwoorden te vormen. html
08 O.V.T. - alle werkwoorden Luister en vervolledig de zinnen met de ontbrekende werkwoorden in de O.V.T. audio html
09 O.V.T. - Een fijne vakantie (1) Vervoeg de werkwoorden in de O.V.T. zodat ze passen in de tekst. html
10 O.V.T. - Een fijne vakantie (2) Vervoeg de werkwoorden in de O.V.T. zodat ze passen in de tekst. html
11 O.V.T. - alle werkwoorden Vul in de rechterkolom de O.V.T. in van het werkwoord uit de linkerkolom. html
12 O.V.T. - alle werkwoorden Vervoeg het werkwoord tussen haakjes in de O.V.T. html
13 O.V.T. - Toen ik klein was Vervoeg de werkwoorden in de O.V.T. zodat ze passen in de tekst. html

 

05 Persoonsvorm O.T.T. >< O.V.T.
Naam Instructie Media
01 O.T.T. - O.V.T. 1 Vul de O.T.T. en de O.V.T. in van de gegeven werkwoorden. html
02 O.T.T. - O.V.T. 2 Lees elke zin eerst volledig. Vul daarna de passende tijd in (O.T.T. of O.V.T.) van het werkwoord tussen haakjes. html
03 O.T.T. - O.V.T. 3 Schrijf zinnen met de gegeven woorden/zinsdelen. Zet het werkwoord in de passende tijd: O.T.T. of O.V.T. Let ook op de woordvolgorde. html
04 O.T.T. - O.V.T. 4 Lees de zin. Vul de eerste werkwoordsvorm aan met d, t of dt (O.T.T.), en vul daarna hetzelfde werkwoord in de O.V.T. in. html

 

06 Voltooid deelwoord
Naam Instructie Media
01 Voltooid deelwoord - zwakke werkwoorden Vervolledig de voltooide deelwoorden met d of t. html
02 Voltooid deelwoord - zwakke werkwoorden Luister en vervolledig elke zin met het ontbrekende voltooid deelwoord. audio html
03 Voltooid deelwoord - sterke werkwoorden Vul de zinnen aan met het voltooid deelwoord van het werkwoord tussen haakjes. html
04 Voltooid deelwoord - Engelse werkwoorden Vul in de rechterkolom het passende voltooid deelwoord in. html
05 Voltooid deelwoord - Engelse werkwoorden Kies de juiste eindletter: d of t. html
06 Voltooid deelwoord - alle werkwoorden Vervolledig elk voltooid deelwoord met de juiste eindletter: d of t. html
07 Voltooid deelwoord - alle werkwoorden Vul in de rechterkolom het passende voltooid deelwoord in. html
08 Voltooid deelwoord - alle werkwoorden Vul de zinnen aan met het voltooid deelwoord van het werkwoord tussen haakjes. html
09 Voltooid deelwoord - alle werkwoorden Luister en vul de ontbrekende voltooide deelwoorden in. audio html
10 Voltooid deelwoord - klinkerbotsing Vul het voltooid deelwoord in van het werkwoord tussen haakjes. Let op met klinkerbotsing! html
11 Voltooid deelwoord als adjectief Vul het voltooid deelwoord als adjectief in van het werkwoord tussen haakjes. Let op de verbuiging! html
12 Voltooid deelwoord als adjectief Kies het passende werkwoord uit de lijst en vul het voltooid deelwoord als adjectief in. Let op de verbuiging! html
13 Voltooid deelwoord - mix Vul de voltooide deelwoorden aan met de ontbrekende letter(s). html

 

07 Actief/passief en voltooid deelwoord
Naam Instructie Media
01 Passief - O.T.T. en voltooid deelwoord Lees de eerste zin, en vul dan de tweede zin telkens aan met de passende vormen in O.T.T. (passief). Let op de spelling van alle vormen! html
02 Actief / passief Vul de werkwoordsvorm aan met de juiste letter(s) zodat hij past in de zin. Geef daarna aan of het om een actieve of een passieve zin gaat. html
03 Actief / passief Vul de juiste vorm van het werkwoord in. Bij elk werkwoord hoort telkens een actieve en een passieve zin. Let op: gebruik zoveel mogelijk de tegenwoordige tijd. html
04 Actief / passief Vul de actieve zin aan in de O.T.T. Vul daarna de ontbrekende werkwoordsvorm aan in de passieve zin. Let op, lees de zinnen goed, soms gaat het om scheidbare werkwoorden... html
05 Actief / passief Vul de actieve en passieve zinnen aan met de juiste vormen van de gegeven werkwoorden. Deel 1: O.T.T. - deel 2: O.V.T. html

 

08 O.T.T. >< Voltooid deelwoord
Naam Instructie Media
01 O.T.T. - V.D. 1 Kies het passende werkwoord uit de lijst. Let op het verschil tussen de vormen met -d en met -t! Niet alle vormen uit de lijst komen aan bod in de oefening. html
02 O.T.T. - V.D. 2 Kies het passende werkwoord uit de lijst. Let op het verschil tussen de vormen met -d en met -t! Niet alle vormen uit de lijst komen aan bod. html
03 O.T.T. - V.D. 3 Zet het werkwoord in de passende vorm: O.T.T. of voltooid deelwoord. html
04 O.T.T. - V.D. 4 Luister en vul het ontbrekende werkwoord in: O.T.T. of voltooid deelwoord. audio html
05 O.T.T. - V.D. 5 Lees de zin en kies de juiste vorm. html
06 O.T.T. - V.D. 6 Luister en vul het ontbrekende werkwoord in: O.T.T. of voltooid deelwoord. audio html
07 O.T.T. - V.D. 7 Lees elke zin aandachtig en combineer met de passende werkwoordsvorm. html

 

09 O.V.T. >< Voltooid deelwoord
Naam Instructie Media
01 O.V.T. / V.D. als adjectief Kies de ontbrekende letters van de werkwoorden in O.V.T. / de voltooide deelwoorden gebruikt als adjectief. html
02 O.V.T. / V.D. / V.D. als adjectief Vul de zinnen aan met het gegeven werkwoord in de passende vorm: O.V.T. / voltooid deelwoord / voltooid deelwoord als adjectief. html
03 O.V.T. / V.D. als adjectief Luister naar de zin en vul de O.V.T. of het V.D. correct in. audio html
04 O.V.T. / V.D. als adjectief Luister naar de zin en duid aan welke van beide vormen je hoort. audio html
05 O.V.T. / V.D. / V.D. als adjectief Vul telkens in de drie zinnen de passende vorm van het werkwoord in: O.V.T., V.D. of V.D. als adjectief. html

 

10 Persoonsvorm >< Infinitief
Naam Instructie Media
01 Persoonsvorm / infinitief 1 Luister naar de zin en duid aan welke vorm je hoort. Let wel: het gaat telkens om zinnen in de verleden tijd. audio html
02 Persoonsvorm / infinitief 2 Luister en vul het ontbrekende werkwoord in: infinitief of O.V.T. audio html
03 Persoonsvorm / infinitief 3 Lees de zin en kies het ontbrekende werkwoord in: infinitief of O.V.T. html
04 Persoonsvorm O.T.T. / O.V.T. of infinitief Lees de zinnen en kies: is de vetgedrukte vorm een persoonsvorm in O.T.T. of O.V.T. of een infinitief? html

 

11 Onvoltooid deelwoord
Naam Instructie Media
01 Onvoltooid deelwoord Kies het passende werkwoord uit de lijst en vul het onvoltooid deelwoord in. html
02 Onvoltooid deelwoord Vervang het vetgedrukte woord door het overeenkomstige tegenwoordig deelwoord in de tweede zin. html
03 Onvoltooid deelwoord (bijvoeglijk) In de eerste zin staat telkens een voltooid deelwoord. Vervang dat door het passende onvoltooid deelwoord dat bijvoeglijk wordt gebruikt in de tweede zin. Let op de verbuiging! html
04 Onvoltooid deelwoord (gemengd) Vervang het vetgedrukte woord door het overeenkomstige tegenwoordig deelwoord in de tweede zin, al dan niet bijvoeglijk. html

 

12 Alle tijden en werkwoordsvormen
Naam Instructie Media
01 O.T.T. / O.V.T. / V.D. / Infinitief Lees de zinnen en kies: is de vetgedrukte vorm een persoonsvorm in O.T.T. of O.V.T., een voltooid deelwoord of een infinitief? html
02 O.T.T. / O.V.T. / V.D. / Infinitief Lees de zinnen en kies: is de vetgedrukte vorm een persoonsvorm in O.T.T. of O.V.T., een voltooid deelwoord of een infinitief? html
03 Alle werkwoordsvormen 1 Luister en vul de ontbrekende werkwoorden in. audio html
04 Alle werkwoordsvormen 2 Luister en vul de ontbrekende werkwoorden in. audio html
05 Alle werkwoordsvormen 3 Vul in: d - dd - dt - t of tt. html
06 Alle werkwoordsvormen 4 - krantenkoppen Vul deze titels van krantenartikels aan met de ontbrekende letters: d - de - dd - dde - dt - t - te - tt of tte. html
07 Alle werkwoordsvormen 5 - krantenkoppen Vul deze titels van krantenartikels aan met de ontbrekende letters: d - de - dd - dde - dt - t - te - tt of tte. Let op: O.T.T. gaat voor O.V.T. in deze oefening! html
08 Alle tijden - vervoeging in tekst 1 Vervoeg de werkwoorden tussen haakjes. Soms staat de gewenste tijd tussen haakjes, soms is de tijd uit de context af te leiden. html
09 Alle tijden - vervoeging in tekst 2 Vervoeg de werkwoorden tussen haakjes. Soms staat de gewenste tijd tussen haakjes, soms is de tijd uit de context af te leiden. html
10 Alle tijden - vervoeging in tekst 3 Vervolledig de werkwoordsvormen door de juiste eindletters te kiezen. html
11 Alle tijden - vervoeging in tekst 4 Vervoeg de werkwoorden tussen haakjes. In deze tekst gaat O.V.T. voor O.T.T. Als er een andere tijd vereist is, kun je die uit de context afleiden. Goed lezen dus! html
12 Alle tijden - vervoeging in tekst 5 Vervoeg de werkwoorden tussen haakjes. Soms staat de gewenste tijd tussen haakjes, soms is de tijd uit de context af te leiden. html
13 Alle tijden - vervoeging in tekst 6 Vervoeg de werkwoorden tussen haakjes. Soms staat de gewenste tijd tussen haakjes, soms is de tijd uit de context af te leiden. html
14 Alle werkwoordsvormen 6 Luister en vul het ontbrekende werkwoord in. audio html
15 Alle werkwoordsvormen 7 Luister en vul de ontbrekende werkwoorden in. audio html
16 Alle werkwoordsvormen 8 Luister en vul de ontbrekende werkwoorden in. audio html
17 Alle werkwoordsvormen 9 Luister en vul de ontbrekende vormen in. audio html
18 Alle werkwoordsvormen 10 Luister en vul de ontbrekende vormen in. audio html

In de kolom Media wordt aangegeven welke multimedia-bestanden aan de oefening gelinkt zijn:
 audio  = geluid, image  = beeld, video  = video, html  = informatie- en/of grammaticapagina.