• digiTAAL werkboek • Nederlands • NL Schrijven • Inventaris

Deelvaardigheden
01 ˇ Rubriceren en ordenen
Naam Instructie Media
01 ˇ Rubriceren Zet de namen in de juiste alfabetische volgorde. -
02 ˇ Rubriceren Je hebt de recepten van een heleboel alcoholvrije drankjes verzameld en wil ze nu mooi indelen en nummeren. Zet alles in de juiste kolom. -
03 ˇ Rubriceren Je hebt de recepten van een heleboel alcoholvrije drankjes verzameld en in hoofdstukken ingedeeld. Zet nu alles alfabetisch op zijn plaats. -
04 ˇ Rubriceren Klik de artiesten in de lijst aan om ze in de juiste categorie te zetten. Maak gebruik van het internet indien sommige namen je niet zo bekend voorkomen. -
05 ˇ Rubriceren Zet de artiesten alfabetisch op de juiste plaats. -
06 ˇ Rubriceren Carolien wil orde brengen in haar boekenkast. Nu staan al haar boeken en tijdschriften kriskras door elkaar. Ze kan een indeling in drie rubrieken maken. Welke? Duid aan. -
07 ˇ Rubriceren Carolien wil orde brengen in haar boekenkast. Kies voor elk boek de juiste rubriek. -
08 ˇ Rubriceren Je mist de kleur van onderstaande verkeerstekens en toch kan je ze duidelijk rangschikken. Welke 4 categorieën zijn het meest logisch? image
09 ˇ Rubriceren In welke categorie horen de verkeerstekens thuis? Kies de juiste categorie. image
10 ˇ Rubriceren In de lijst vind je dingen die een verkoper kan doen. Geef bij elk aspect aan of het een positief dan wel een negatief aspect is. -
11 ˇ Rubriceren Hieronder vind je een lijst van positieve en negatieve dingen die een verkoper kan doen. Welke aspecten horen bij elkaar? -
12 ˇ Rubriceren Elke krant en elk tijdschrift heeft vaste rubrieken. Zet de volgende titels bij de juiste rubrieken. -
13 ˇ Rubriceren In de lijst vind je voorbeelden van telefonische activiteiten. Splits ze op in twee kolommen: actieve en passieve telemarketing. -
14 ˇ Rubriceren Schik de gegevens in de agenda. Kies bij elke tandarts de passende kernwoorden uit de lijst. Kan Els op consultatie? html
15 ˇ Rubriceren Leid uit de gelinkte advertenties af wat de allerbelangrijkste aspecten zijn van het profiel van je eigen toekomstig beroep en duid aan. html

 

02 ˇ Alinea's: Introductie
Naam Instructie Media
01 ˇ Kernzinnen Lees de volgende tekst en zoek de kernzinnen. Kies de juiste zin. -
02 ˇ Kernzinnen Lees de volgende tekst en zoek de kernzinnen. Kies de juiste zin. -
03 ˇ Kernzinnen Lees de volgende tekst en zoek de kernzinnen. Kies de juiste zin. -
04 ˇ Kernzinnen Kies de kernzin en plaats de zinnen van de alinea in een logische volgorde. -
05 ˇ Kernzinnen Kies de kernzin en plaats de zinnen van de alinea in een logische volgorde. -
06 ˇ Kernzinnen Kies de kernzin en plaats de zinnen van de alinea in een logische volgorde. -
07 ˇ Kernzinnen De volgende vier kernzinnen zijn weggevallen uit de tekst. Duid aan welke kernzin waar thuishoort. Op de plaats waar geen kernzin hoort, kies je '-'. html
08 ˇ Kernzinnen Geef de kernzinnen. Tik het nummer van de zin in. -
09 ˇ Kernzinnen Lees de volgende tekst en tik het nummer van de kernzinnen in. Duid daarna het thema aan. Plaats vervolgens de verschillende stappen in chronologische volgorde en maak de juiste combinatie met de timing. -
10 ˇ Kernzinnen Roep de teksten op en zet de kernzin op de juiste plaats door het overeenkomstig nummer in te tikken. html
11 ˇ Kernwoorden In de volgende tekstfragmenten staat de kernzin in kleur. Tik de kernwoorden of kernwoordgroepen in. -

 

03 ˇ Alinea's: Signaalwoorden
Naam Instructie Media
01 ˇ Signaalwoorden Geef de woorden die de conclusie inleiden. html
02 ˇ Signaalwoorden Duid de signaalwoorden aan en zeg wat ze weergeven. html
03 ˇ Signaalwoorden Zet de zinnen in de juiste volgorde zodat de tekst goed verstaanbaar wordt. html
04 ˇ Signaalwoorden Zet de zinnen in de juiste volgorde zodat de tekst goed verstaanbaar wordt. html
05 ˇ Signaalwoorden Zet de zinnen in de juiste volgorde zodat de tekst goed verstaanbaar wordt. html

 

04 ˇ Alinea's: Alinea's bouwen
Naam Instructie Media
01 ˇ Alinea's ordenen In de volgende tekst zijn de alinea's door elkaar gehaald. Zet ze in de juiste volgorde. -
02 ˇ Alinea's ordenen In de volgende tekst zijn de alinea's door elkaar gehaald. Zet ze in de juiste volgorde door de evaluatiestructuur te volgen. html
03 ˇ Alinea's ordenen Herstel de logische volgorde van de alinea's. Let daarbij op signaal- en verwijswoorden. html
04 ˇ Tekst indelen Roep de tekst op en verdeel in alinea's. Tik het nummer in van de zin waarmee de alinea begint. html
05 ˇ Tekst indelen Verdeel de tekst in 3 alinea's. Geef eerst de kernzinnen aan, dat helpt je aardig op weg. Tik het nummer in van de kernzin en van de zin waarmee de alinea begint. html
06 ˇ Alinea's bouwen Maak de tekst duidelijker door hem te verdelen in drie delen. Kies voor iedere alinea een kopje. html

 

05 ˇ Koppen en titels
Naam Instructie Media
01 ˇ Koppen en titels Kies voor elke alinea het kopje dat het beste past. Zorg ervoor dat de kopjes de essentie van de alinea weergeven. image
02 ˇ Koppen en titels Klik op de titels in de lijst om ze bij de juiste artikels te zetten. -
03 ˇ Koppen en titels Zet de tussenkopjes boven de juiste tekstblokjes. Kies uit de lijst. -
04 ˇ Koppen en titels Welk vraagwoord uit de lijst past het best bij het antwoord dat de volgende alinea's biedt. -
05 ˇ Koppen en titels Lees onderstaande tekst diagonaal. Zet de koppen op de juiste plaats. -
06 ˇ Koppen en titels Lees de tekst diagonaal. Zet de koppen op de juiste plaats. -
07 ˇ Koppen en titels Zet de kopjes op de juiste plaats. -
08 ˇ Koppen en titels Zet de paragraaftitels op de juiste plaats. image

 

06 ˇ Feiten, meningen, argumenten en conclusies
Naam Instructie Media
01 ˇ Feiten en meningen Lees de zinnen. Is het een feit of een mening? -
02 ˇ Argumenten Ga voor de uitspraken na welke soorten argumenten er in voorkomen. html
03 ˇ Argumenten Met welke soorten argumenten heb je hier te maken? html
04 ˇ Standpunten en conclusies Kies bij volgende zinnen of er een standpunt, een conclusie of geen van beide uitgedrukt wordt. -

 

07 ˇ Bouwplannen: Introductie
Naam Instructie Media
01 ˇ Teksten ontwerpen Lees de tekst, kies het juiste woord uit de lijst en maak de juiste combinaties. -
02 ˇ Standaardbouwplannen deel 1 Plaats bij de volgende standaardbouwplannen de hoofdvragen in een logische volgorde. -
03 ˇ Standaardbouwplannen deel 2 Plaats bij de volgende standaardbouwplannen de hoofdvragen in een logische volgorde. -
04 ˇ Uitwerking van een enkelvoudig standaardbouwplan Plaats de stappen in de logische volgorde. -
05 ˇ Thema en hoofdvragen Zet de hoofdvragen van deze teksten in de volgorde zoals ze in de tekst voorkomen. Het eindresultaat is telkens het bouwplan. html
06 ˇ Thema, hoofd- en subvragen Van de volgende tekst krijg je al het bouwplan. Je krijgt dus het tekstthema en de hoofdvragen met de kernantwoorden. Lees de tekst, spoor de subvragen en de antwoorden op en plaats die op de juiste plaats in het bouwplan. html
07 ˇ Thema en hoofdvragen Zet boven elk tekstblokje een tussenkop onder de vorm van een vraag waarop het blokje een antwoord biedt. -
08 ˇ Thema en hoofdvragen Plaats de vragen in de juiste volgorde. Het resultaat is het bouwplan van de tekst in de volgende oefening. -
09 ˇ Thema en hoofdvragen In de vorige oefening heb je de vragen van het bouwplan in de juiste volgorde geplaatst. Zoek nu de juiste alinea bij elke vraag. -

 

08 ˇ Bouwplannen: Probleemstructuur
Naam Instructie Media
01 ˇ Probleemstructuur: standaardbouwplan (herhaling) Plaats bij het standaardbouwplan van de probleemstructuur de hoofdvragen in een logische volgorde. -
02 ˇ De probleemstructuur Zet naast elke hoofdvraag van het bouwplan van de probleemstructuur de juiste paragraaf. -
03 ˇ De probleemstructuur Zet de vragen van het bouwplan van de probleemstructuur in de juiste volgorde. Kies vervolgens de bijhorende paragraaf. -
04 ˇ De probleemstructuur Duid bij elke hoofdvraag van het bouwplan van de probleemstructuur de correcte kernzin aan. Zet vervolgens de paragrafen in de juiste vogorde. -
05 ˇ De probleemstructuur Duid bij elke hoofdvraag van het bouwplan van de probleemstructuur de correcte kernzin(nen) aan. Zet vervolgens de paragrafen in de juiste volgorde. -
06 ˇ De probleemstructuur Duid bij elke hoofdvraag van het bouwplan van de probleemstructuur de correcte kernzin(nen) aan. Zet vervolgens de paragrafen in de juiste volgorde. -

 

09 ˇ Bouwplannen: Maatregelstructuur
Naam Instructie Media
01 ˇ Maatregelstructuur: standaardbouwplan (herhaling) Plaats bij het standaardbouwplan van de maatregelstructuur de hoofdvragen in een logische volgorde. -
02 ˇ De maatregelstructuur Zet de vragen in de volgorde van het standaardbouwplan van de maatregelstructuur en plaats de correct bijhorende paragraaf. -
03 ˇ De maatregelstructuur Duid bij elke hoofdvraag van het bouwplan van de maatregelstructuur de correcte kernzin(nen) aan. Zet vervolgens de paragrafen in de juiste volgorde. -

 

10 ˇ Bouwplannen: Onderzoeksstructuur
Naam Instructie Media
01 ˇ Onderzoeksstructuur: standaardbouwplan (herhaling) Plaats bij het standaardbouwplan van de onderzoeksstructuur de hoofdvragen in een logische volgorde. -
02 ˇ De onderzoeksstructuur Lees de onderstaande tekst en vul het bouwplan aan. -
03 ˇ De onderzoeksstructuur Welke vragen van de onderzoeksstructuur vind je in het onderstaande berichtje terug? En welke niet? Kies de onderzoeksvraag uit de lijst en duid daarna aan welke onderzoeksvraag NIET in de tekst voorkomt. -
04 ˇ De onderzoeksstructuur Lees de onderstaande tekst. Zet de vragen van het bouwplan voor de onderzoeksstructuur in de juiste volgorde en plaats de juiste paragraaf van de tekst naast de betreffende vraag. -

 

11 ˇ Bouwplannen: Evaluatiestructuur
Naam Instructie Media
01 ˇ Evaluatiestructuur: standaardbouwplan Plaats bij het standaardbouwplan van de evaluatiestructuur de hoofdvragen in een logische volgorde. -
02 ˇ De evaluatiestructuur Lees de filmbespreking, vul het bouwplan aan en duid de antwoorden op de hoofdvragen aan. html
03 ˇ De evaluatiestructuur Zet de vragen van het bouwplan in de juiste volgorde voor de evaluatiestructuur en kies de overeenkomstige paragraaf. -
04 ˇ De evaluatiestructuur Lees de onderstaande tekst. Zet de vragen van het bouwplan voor de evaluatiestructuur in de juiste volgorde en plaats de juiste paragraaf van de tekst naast de betreffende vraag. html
05 ˇ De evaluatiestructuur In de volgende tekst zijn de alinea's door elkaar gehaald. Zet ze in de juiste volgorde door de evaluatiestructuur te volgen. -

 

12 ˇ Bouwplannen: Welke structuur?
Naam Instructie Media
01 ˇ Welke structuur? Lees de tekst. Welke basisvragen krijgen in de tekst een antwoord. Om welke structuur gaat het? html
02 ˇ Welke structuur? Lees de tekst. Welke basisvragen krijgen in de tekst een antwoord. Om welke structuur gaat het? html
03 ˇ Welke structuur? Lees de tekst. Welke basisvragen krijgen in de tekst een antwoord. Om welke structuur gaat het? html
04 ˇ Welke structuur? Lees de tekst. Welke basisvragen krijgen in de tekst een antwoord. Om welke structuur gaat het? html
05 ˇ Welke structuur? Lees de tekst. Welke basisvragen krijgen in de tekst een antwoord. Om welke structuur gaat het? html

 

13 ˇ Correct taalgebruik
Naam Instructie Media
01 ˇ Correct Plaats de synoniemen of omschrijvingen bij het woord met de overeenkomstige betekenis. -
02 ˇ Correct Plaats de synoniemen of omschrijvingen bij het woord met de overeenkomstige betekenis. -
03 ˇ Correct Kies het juiste woord. -
04 ˇ Correct Zoek een Nederlandse tegenhanger. -
05 ˇ Correct Zoek een Nederlandse tegenhanger. -
06 ˇ Correct Lees de omschrijvingen en zoek een woord uit de lijst dat bij de definitie past. -
07 ˇ Correct Zoek het woord dat de volgende betekenissen kan hebben en tik het in het invulveld. -
08 ˇ Correct Kies de correcte uitdrukking of het correct woord. -
09 ˇ Correct Lees de omschrijvingen en zoek een woord uit de lijst dat bij de definitie past. -
10 ˇ Correct Verbeter de fout in elke zin. De fout staat telkens cursief en in het rood. Schrijf een correct alternatief! -

 

14 ˇ (In)formeel taalgebruik
Naam Instructie Media
01 ˇ Formeel versus informeel Welke van deze mails bestempel je als "persoonlijk" en welke als "zakelijk"? image
02 ˇ Formeel versus informeel Lees en doe de opdrachten. html
03 ˇ Formeel versus informeel Welke boodschap is de meest gepaste? -
04 ˇ Formeel versus informeel Kies de versie zonder stijlbreuk. -

 

15 ˇ Voorzetsels
Naam Instructie Media
01 ˇ Voorzetsels Vul aan met het juiste voorzetsel uit de lijst. -
02 ˇ Voorzetsels Vul aan met het juiste voorzetsel uit de lijst. -
03 ˇ Voorzetsels Vul aan met het juiste voorzetsel uit de lijst. -
04 ˇ Voorzetsels Vul aan met het juiste voorzetsel uit de lijst. -

 

16 ˇ Afkortingen
Naam Instructie Media
01 ˇ Afkortingen Plaats zo snel mogelijk de juiste begrippen bij de overeenkomstige afkortingen. Let op de tijd! -
02 ˇ Afkortingen Schrijf de correcte afkorting. -
03 ˇ Afkortingen Plaats zo snel mogelijk de juiste begrippen bij de overeenkomstige afkortingen. Let op de tijd! -
04 ˇ Afkortingen Schrijf deze afkortingen voluit. -
05 ˇ Afkortingen Plaats zo snel mogelijk de juiste begrippen bij de overeenkomstige afkortingen. Let op de tijd! -
06 ˇ Afkortingen Zet de letters in de juiste volgorde en schrijf nadien de juiste afkorting. -
07 ˇ Afkortingen Zet de letters in de juiste volgorde en schrijf nadien de juiste afkorting. -
08 ˇ Afkortingen Plaats zo snel mogelijk de juiste begrippen bij de overeenkomstige afkortingen. Let op de tijd! -
09 ˇ Afkortingen Schrijf de correcte afkorting. -
10 ˇ Afkortingen Zet de AFKORTINGEN van de woorden in de lijst in de juiste kolom. -
11 ˇ Afkortingen Zet de AFKORTINGEN van de woorden in de lijst in de juiste kolom. -

 

17 ˇ Dynamisch taalgebruik
Naam Instructie Media
01 ˇ Geen verouderd taalgebruik Kies de versie zonder oubollige of omslachtige taal en mét woorden die je stijl veel dynamischer maken. -
02 ˇ Geen verouderd taalgebruik Kies bij onderstaande zinnen de meest dynamische en aantrekkelijke woorden en vermijd verouderd taalgebruik. -
03 ˇ Geen verouderd taalgebruik Kies bij onderstaande zinnen de meest dynamische en aantrekkelijke woorden en vermijd verouderd taalgebruik. -
04 ˇ Geen verouderd taalgebruik Kies woorden uit de omgangstaal en vermijd verouderd taalgebruik. -
05 ˇ Geen verouderd taalgebruik Schrijf zelf een dynamischer en aantrekkelijker alternatief voor het verouderd taalgebruik dat cursief staat in volgende zinnen. -
06 ˇ Positief taalgebruik Kies telkens het alternatief met een positieve benadering. -
07 ˇ Actieve zinsconstructies Vervang de passieve constructies die zorgen voor een zakelijke formulering. -
08 ˇ Geen moeilijke woorden Formuleer de zinnen helderder door de woorden in kleur te vervangen door eenvoudiger woorden. -
09 ˇ Geen omslachtige formulering Formuleer de zinnen helderder door de omslachtige voorzetseluitdrukkingen (in vetjes) te vervangen. -
10 ˇ Zorgvuldig gekozen werkwoorden Vul een zorgvuldig gekozen werkwoord in. -
11 ˇ Doelgericht schrijven Hierna volgen twee teksten die dezelfde boodschap bevatten. Welke tekst is het best afgestemd op het doel en de doelgroep? Leg uit waarom door de goede eigenschappen van de gekozen tekst aan te vinken. -
12 ˇ Doelgericht schrijven Hierna volgen twee teksten die dezelfde boodschap bevatten. Welke tekst is het best afgestemd op het doel en de doelgroep? Leg uit waarom door de goede eigenschappen van de gekozen tekst aan te vinken. html
13 ˇ Doelgericht schrijven Hierna volgen twee teksten die dezelfde boodschap bevatten. Welke tekst is het best afgestemd op het doel en de doelgroep? Leg uit waarom door de goede eigenschappen van de gekozen tekst aan te vinken. -

 

18 ˇ BIN-normen
Naam Instructie Media
01 ˇ BIN-normen - persoonlijke brief Bekijk de brief hieronder die gelay-out is volgens de BIN-normen. Klik op de verschillende onderdelen van de brief en lees nauwkeurig de bijhorende informatie. image html
02 ˇ Aandachtspunten BIN Onderstaande brief is gelay-out volgens de BIN-normen. Weet jij wat waar hoort? Vul de verschillende onderdelen in met de termen uit de lijst. image html
03 ˇ Adresblokken Verbeter de volgende adresblokken. html
04 ˇ Datum Noteer de datum op de correcte manier voluit en in cijfers. html
05 ˇ BIN-normen - zakelijke brief Bekijk de brief hieronder die gelay-out is volgens de BIN-normen. Klik op de verschillende onderdelen van de brief en lees nauwkeurig de bijhorende informatie. image html
06 ˇ Referentieregel Vul de referentieregel aan. html
07 ˇ Referentieregel Vul de referentieregel aan. html

 

Correspondentie
01 ˇ Theorie
Naam Instructie Media
01 ˇ Bouwplan brieven   -
02 ˇ Evaluatiecriteria effectieve communicatie   -

 

02 ˇ E-mail
Naam Instructie Media
01 ˇ Artikel: Tien vuistregels voor e-mailgebruik   -
02 ˇ Tien vuistregels voor e-mailgebruik   -
03 ˇ Een verzorgde brief / mail   -
04 ˇ Zo hoort het / zo mag het niet   -

 

03 ˇ Dynamisch en aantrekkelijk schrijven
Naam Instructie Media
01 ˇ Geen naamwoordstijl   -
02 ˇ Dynamisch schrijven   -
03 ˇ Dynamisch schrijven   -
04 ˇ Dynamisch schrijven   -

 

04 ˇ Prijsaanvraag
Naam Instructie Media
01 ˇ Prijsaanvraag   html
02 ˇ Prijsaanvraag   image html
03 ˇ Prijsaanvraag   html
04 ˇ Prijsaanvraag   image

 

05 ˇ Offerte
Naam Instructie Media
01 ˇ Offerte   image html
02 ˇ Offerte   image html
03 ˇ Offerte   html
04 ˇ Offerte   html
05 ˇ Offerte   image

 

06 ˇ Tegenofferte
Naam Instructie Media
01 ˇ Tegenofferte   html
02 ˇ Tegenofferte   image
03 ˇ Tegenofferte   html

 

07 ˇ Bestelling (bevestiging)
Naam Instructie Media
01 ˇ Bestelling   html
02 ˇ Bevestiging bestelling   image
03 ˇ Bevestiging bestelling   html
04 ˇ Bevestiging bestelling   html
05 ˇ Bestelling   html

 

08 ˇ Bevestiging
Naam Instructie Media
01 ˇ Bevestiging   image html
02 ˇ Bevestiging   html
03 ˇ Bevestiging   html
04 ˇ Bevestiging   html
05 ˇ Bevestiging   html
06 ˇ Bevestiging   html

 

09 ˇ Goed-nieuwsbrief
Naam Instructie Media
01 ˇ Goed-nieuwsbrief   image
02 ˇ Goed-nieuwsbrief   html

 

10 ˇ Goodwillbrief
Naam Instructie Media
01 ˇ Goodwillbrief   image html
02 ˇ Goodwillbrief   image html
03 ˇ Goodwillbrief   html

 

11 ˇ Convocatie
Naam Instructie Media
01 ˇ Convocatie   image html
02 ˇ Convocatie   image html

 

12 ˇ Verzoekbrief
Naam Instructie Media
01 ˇ Verzoekbrief   image
02 ˇ Verzoekbrief   image html
03 ˇ Verzoekbrief   -
04 ˇ Verzoekbrief   image html
05 ˇ Verzoekbrief   html
06 ˇ Verzoekbrief   html
07 ˇ Verzoekbrief   html
08 ˇ Verzoekbrief   image
09 ˇ Verzoekbrief   html
10 ˇ Verzoekbrief   -

 

13 ˇ Herinneringsbrief
Naam Instructie Media
01 ˇ Herinneringsbrief   image html
02 ˇ Herinneringsbrief   html

 

14 ˇ Slecht-nieuwsbrief
Naam Instructie Media
01 ˇ Annulatie   image html
02 ˇ Annulatie   html
03 ˇ Klachtenbrief   -
04 ˇ Klachtenbrief   -
05 ˇ Klachtenbrief   html

 

15 ˇ Sollicitatiebrief
Naam Instructie Media
01 ˇ Sollicitatiebrief   image html
02 ˇ Sollicitatiebrief   html
03 ˇ Sollicitatiebrief   image html
04 ˇ Sollicitatiebrief   image html
05 ˇ Stageplaats aanvragen   image html
06 ˇ Stageplaats aanvragen   html
07 ˇ Stageplaats aanvragen   html

In de kolom Media wordt aangegeven welke multimedia-bestanden aan de oefening gelinkt zijn:
 audio  = geluid, image  = beeld, video  = video, html  = informatie- en/of grammaticapagina.